Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstve in socialnega varstva

V UL RS sta bila objavljena Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstve in socialnega varstva. Nove uvrstitve delovnih mest, ki sobila dosežena s pogajanji za odpravo anomalij si lahko ogledate v prilogi.

Priloge:
Aneks za zaposlene v ZN (160,2 KB)
aneks (200,5 KB)