Priznanje človek in pol

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije od leta 2004 podeljuje priznanje "Človek in pol" članom sindikata za pomembne dosežke, prizadevanja in uspehe pri uresničevanju programa ter uveljavljanju ciljev in nalog Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Od leta 2007 dalje se priznanje podeljuje vsaka štiri leta ob redni volilni skupščini sindikata.

Seznam prejemnikov priznanja "Človek in pol" po posameznih letih (po abecednem vrstnem redu):

2004
Vilko Brus, SB Nova Gorica
Zlatka Kužnik, ZD Novo mesto
Marija Les, UKC Ljubljana
Nada Miholič, SB Murska Sobota
Sonja Tul, ZD Piran-Lucija
Nada Urek Krajnc, UKC Maribor

2005
Tatjana Bolšec, ZD Maribor
Savin Hmeljak, SB Nova Gorica
Dragana Miklavič, UKC Ljubljana
Diana Nastovski Marjanović, SB Izola
Darinka Petrič, ZD Novo mesto
Marijana Plaznik, SB Slovenj Gradec
Mirko Šeruga, SB Murska Sobota
Stanka Štrus, ZD Litija
Ida Tischler, UKC Maribor
Patronažna služba ZD Ljubljana-Šiška

2006
Jelka Černivec, DU Maribor
Majda Grašič, Bolnišnica Golnik
Božena Istenič, ZD Tolmin
Saša Kotar, UKC Ljubljana
Vlasta Kotar, UKC Ljubljana
Helena Medved, SB Novo mesto
Mira Peroša, ZD Koper
Lidija Peršuh, UKC Maribor
Majda Topler, SB Slovenj Gradec
Adela Zagoričnik, SB Celje

2007
Dragica Čoderl, ZD Maribor
Rozika Halas Kristančič, ZD Nova Gorica
Brane Jovanovič, UKC Ljubljana
Anica Justin, SB Celje
Mojca Kalan, ZD Kranj
Irena Korošec, PB Vojnik
Vlasta Medved Melanšek, ZD Velenje
Jožica Pisek, SB Novo mesto
Peter Požun, UKC Ljubjana
Zdenka Tratnjek, SB Murska Sobota

2010
Blanka Pust, UKC Ljubljana
Andreja Šavc, ZD Slovenj Gradec
Branka Šket, SB Celje
Sonja Založnik, ZD Ljubljana

2014
Edin Adrović, KS Rožna dolina 
Flory Banovac, SDZNS
Irena Kolbl, SB Jesenice
Klemen Markeš, URI RS - Soča
Slavica Mencingar, ZD Gornja Radgona
Nevenka Plot, UKC Ljubljana
Irena Potočar, SB Novo mesto
Darinka Ratej, ZD Slovenska Bistrica
Helena Tešič, DS na Fari
Nataša Zdolšek, SB Celje

2018
Jasminka Božič, ZD Piran
Marjanca Čegovnik, SB Novo mesto
Slavica Drame, ZD Šmarje pri Jelšah
Olga Edšidt, ZD Gornja Radgona
Helena Fluher, UKC Maribor
Jelka Mlakar, UKC Ljubljana
Janja Pungartnik, SB Slovenj Gradec
Irena Šumenjak, SB Ptuj

2022
Renata Prah, UKC Ljubljana
Violeta Krampelj, ZD Novo mesto
Matej Repas, SB Slovenj Gradec
Vivijana Ograjšek, SB Celje
Yania Lesar, UKC Ljubljana
Elizabeta Mirošničenko, SB Izola
Marjan Meglič, RO SDZNS