Dodatek za DMS v ambulantah družinske medicine

Sindikat je na državnega sekretarja na MZ naslovil dopis glede načina izračuna dodatka v ambulantah družinske medicine in upravičenega kadra do omenjenega dodatka.MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Denis Kordež, državni sekretar
Štefanova ul. 5
1000 Ljubljana
 

Datum: 14. 2. 2024
  
 
ZADEVA: Dodatek za DMS v ambulantah družinske medicine
 
 
Spoštovani g. državni sekretar.
 
V Uradnem listu RS št. 11/2024 je objavljen Pravilnik o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve.
 
V SDZNS smo bili nemalo presenečeni, ker v 4. členu omenjenega Pravilnika, ki govori o načinu izračuna dodatka v ambulantah družinske medicine in našteva upravičen kader do dodatka, ni zajetih DMS. V številnih ADM so le-te del tima, opravljajo redno delo v teh ambulantah, nadomeščajo odsotne sodelavke s srednješolsko izobrazbo, niso pa zajete pri nadomestilu za povečan obseg dela za posebne obremenitve. To je najmanj nesprejemljivo in celo žaljivo, tako kot je žaljiva tudi višina dodatka, ki bi pri 100 % dodatni obremenitvi SMS znašal cca 150 € bruto, kar je neprimerno manj, kot je to veljalo doslej in to kljub krizi, ki je prisotna pri delovanju timov ADM.
 
Naj vas spomnimo na sklep št. 024-20/2016/101, podpisan s strani takratne ministrice za zdravje Milojke Kolar – Celarc, ki s 1. 1. 2018 Referenčne ambulante družinske medicine, ki imajo v timu zdravnika specialista splošne medicine/družinske medicine, diplomirano medicinsko sestro in tehnika zdravstvene nege, preimenuje v ambulante družinske medicine. Na podlagi tega je (referenčna) DMS tudi del tima.
 
Takšen pristop zagotovo vnaša dodaten nemir znotraj timov in ne vodi k rešitvi že tako zahtevne in napete situacije v primarnem zdravstvu. Od Ministrstva za zdravje pričakujemo, da dopolni Pravilnik tako, da bodo tudi DMS, ki so del tima ADM, upravičene do dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve.
 
Vaš odgovor pričakujemo v najkrajšem času.
 
 
S spoštovanjem,
 
Slavica Mencingar, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi