Glasilo

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije izdaja, že od začetka svoje ustanovitve, informativno glasilo, ki se od marca 2003 dalje imenuje ČLOVEK IN POL, s katerim obvešča svoje člane o vseh aktualnih dogodkih in vprašanjih s področja sindikalnega delovanja. Izhaja praviloma enkrat letno.

Glasilo sestavljajo stalne rubrike:
- uvodnik
- beseda predsednice
- beseda generalnega sekretarja
- sindikalne aktivnosti
- predstavlja se - tu se prestavljajo različne sindikalne enote širom Slovenije
- človek in pol - tu predstavimo zaslužne medicinske sestre in zdravstveno tehnik
- pravno svetovanje - to rubriko oblikuje Janez Turuk, univ.dipl.pravnik
- član članu
- zanimivosti
- počitniške dejavnosti
- modra sredina - tu objavljamo zapisnike Odbora za razlago kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, spremembe statuta, poslovnik o delu in druge akte sindikata

Uredniški odbor sestavljajo: Saša KOTAR, glavna in odgovorna urednica, člani pa so:  Edin Adrović in Marjanca Čegovnik.

Kontaktna oseba: SAŠA KOTAR
Funkcija: Glavna in odgovorna urednica
Telefon: 01 433 85 01
GSM: 040 204 193
Faks: 01 439 72 85
Zadnja številka glasila
leto 2018
Publikacija SDZNS št.1,2018 
Človek in pol, št. 1, 2014

Arhiv številk
leto 2013
Človek in pol, št.1, 2013

leto 2012
Človek in pol, št. 1, 2012

leto 2011
Človek in pol, št. 1, 2011

leto 2010
Človek in pol, št. 1, 2010

leto 2009
Človek in pol, št. 1, 2009

leto 2008
Človek in pol, št. 3, 2008
Človek in pol, št. 2, 2008

leto 2007
Človek in pol, št. 3, 2007
Človek in pol, št. 2, 2007
Človek in pol, št. 1, 2007