Izobraževalni seminar o vsem aktualnem

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) smo v četrtek, 19. oktobra 2023, organizirali in izpeljali izobraževalni seminar za članice in člane Republiškega odbora sindikata ter sindikalne zaupnice in zaupnike. Na dogodku so sodelovali tudi posamezni članice in člani sindikata, vseh skupaj pa se nas je zbralo več kot 70.

Prisotni so se seznanili z vsemi aktualnimi in najpomembnejšimi informacijami ter prisluhnili posameznim vsebinam, ki jim bodo v korist pri njihovem nadaljnjem delu. Dogodek je bil namenjen zlasti opolnomočenju sindikalnih predstavnikov, obenem pa je bil tudi odlična priložnost za osebna srečanja poklicnih kolegov ter izmenjavo izkušenj, debato o različnih dilemah, izzivih in skupno iskanje najboljših rešitev. Dogodek je bil sprva sicer načrtovan kot dvodnevni, a se je sindikat skladno s sklepom svojega Republiškega odbora naknadno odločil, da bo izveden samo v enem dnevu, medtem ko bo razlika v stroških izvedbe namenjena za solidarnostno pomoč članicam in članom, ki so v avgustovskih poplavah utrpeli škodo.


 
Uvodoma sta generalni sekretar sindikata Marjan Meglič in predsednica SDZNS Slavica Mencingar spregovorila o najpomembnejših, najbolj perečih in najbolj svežih dogajanjih tako širše (pogajanja o prenovi plačnega sistema) kot specifično za zdravstveno nego (imenovana je bila nova ministrica za zdravje, predstavnica SDZNS je sodelovala na srečanjih razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego …). Tokratni izobraževalni seminar je bil namenoma načrtovan v drugi polovici oktobra, da bi na njem lahko predstavili dogovorjeno na pogajanjih za reformo sistema plač, saj je bil 15. oktober določen kot tisti datum, do katerega naj bi se vladni in sindikalni pogajalci dogovorili o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij. A do tega, kot je znano, ni prišlo, zato sta generalni sekretar in predsednica lahko predstavila zgolj to, kako so pogajanja o prenovi sistema potekala do odstopa ministrice za javno upravo ter do katerih vsebin in dogovorov so pogajalci doslej uspeli priti oziroma okrog katerih. Generalni sekretar SDZNS je podrobneje predstavil poglavitne točke predloga zakona o skupnih temeljih plačnega sistema v javnem sektorju (npr. razmerje med najnižjo in najvišjo plačo naj bi bilo 1 : 7, razmik med plačnimi razredi 3 % (namesto sedanjih 4 %), predvidenih je pet plačnih stebrov, obetajo se spremembe pri napredovanjih, številu dni dopusta …). Tudi ta zakon, kljub prvotnim napovedim, še ni sprejet. A kakor in kadar koli že se bodo nadaljevale aktivnosti v tej zvezi, bo SDZNS nasprotoval morebitnim poskusom zniževanja že pridobljenih pravic.
Tudi »stebrna« pogajanja doslej niso tekla po pričakovanjih in načrtu ter s posebnim napredkom. Za novi sistem je bilo predvidenih pet stebrov, zdravstvo in socialno varstvo bi bila v tretjem stebru. Tudi ta pogajanja so trenutno v mirovanju.


 
Predsednica sindikata Slavica Mencingar je k temu dodala nekaj informacij o vsebini obravnavanih vprašanj na razširjenem strokovnem kolegiju za zdravstveno nego in predstavila stališče SDZNS do nekaterih vsebin. Seznanila je zbrane, da je sindikat že čestital novi ministrici za zdravje ter ji predlagal čimprejšnji sestanek, hkrati pa je skupaj z Zbornico-Zvezo in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva že dogovorjen tudi za srečanje s predsednico republike Natašo Pirc Musar, ki bo v novembru. Rdeča nit obeh sestankov bo zlasti pereča kadrovska problematika.
 
Nekaj informacij je v zaključku uvodnega dela z zbranimi izmenjal še pravni svetovalec na sindikatu Janez Turuk, zlasti je pojasnjeval posamezne elemente oziroma predloge s plačnih pogajanj in odgovarjal na konkretna vprašanja prisotnih.
 
V nadaljevanju sta predstavnici Modre zavarovalnice (MZ) in Vzajemne zdravstvene zavarovalnice predstavili še aktualne informacije z njihovih področij. Za kolege, ki se bližajo upokojitvi, je bila zlasti informativna predstavitev dodatnega pokojninskega zavarovanja in Krovnega pokojninskega sklada za javne uslužbence, v katerega so vključeni vsi javni uslužbenci. Predstavnica MZ je pojasnila, katere možnosti imajo zavarovanci ob odhodu v pokoj in kako si lahko z dodatnimi vplačili znižajo dohodnino.
 
Po odmoru so se zbrani na izobraževalnem seminarju razdelili v skupine ter pod vodstvom generalnega sekretarja SDZNS Marjana Megliča, podpredsednika sindikata Edina Adrovića in pravnega svetovalca Janeza Turuka s kolegicami in kolegi na delavnicah izmenjevali znanje ter izkušnje glede prednosti sindikalnega organiziranja v zavodu, pridobivanja članstva ter delovanja sindikalnega zaupnika v zavodu (pravice, odgovornost in imuniteta sindikalnega zaupnika).


Več fotografij z dogodka si lahko ogledate v galeriji na tej povezavi.