Izraba letnega dopusta za leto 2020

IZRABA LETNEGA DOPUSTA ZA LETO 2020

V skladu s tretjim odstavkom 162.člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.21/13 in nasl.; ZDR-1) velja, da je delavec dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.

T.i. PKP-7 zakonski paket je v zvezi s tem prinesel spremembo in sicer možnost prenosa neizrabljenega  letnega dopusta za leto 2020 do 31.decembra 2021. Drugi odstavek 54.člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in nasl.; ZIUPOPDVE)  namreč določa, da ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1 (torej najkasneje do 30.junija 2021), pravico izrabiti letni dopust za leto 2020 do 31. decembra 2021.

V skladu s 7.členom Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 8/21 in nasl.) trenutno velja za zdravstvene delavce omejitev koriščenja letnega dopusta, pri čemer zdravstveni delavec lahko koristi letni dopust, vendar se mora v primeru potreb po zagotavljanju zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljivih zdravstvenih storitev, vključno z obravnavo pacientov, obolelih za nalezljivo boleznijo COVID-19, izvajanjem mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 in cepljenjem proti COVID-19, na poziv delodajalca nemudoma vrniti na delo.

V skladu z navedenim je potrebno opozoriti, da bo izraba letnega dopusta za leto 2020 najkasneje do 31.decembra 2021 možna le za zaposlene, ki jim zaradi nujnih delovnih potreb iz naslova epidemije ne bo omogočena izraba letnega dopusta do 30.junija 2021. Za zaposlene, ki jim bo delodajalec omogočil izrabo letnega dopusta do 30.junija 2021, podaljšanje roka za izrabo letnega dopusta do 31.decembra 2021 ne bo veljalo in jim bo morebitni neizrabljeni letni dopust za leto 2020 po 30.juniju 2021 propadel (npr. če delodajalec izrecno pozove delavce, da izrabijo letni dopust do 30.junija 2021).

Za zaposlene, ki ne bodo mogli izrabiti letnega dopusta za leto 2020 do 30.junija 2021 zaradi bolniške ali porodniške odsotnosti, se - tako kot do sedaj – upošteva četrti odstavek 162.člena ZDR-1, ki določa, da lahko lanski letni dopust izrabijo najkasneje do 31.decembra naslednjega leta, torej do 31.decembra 2021.


Janez Turuk, univ.dipl.prav.