Medicinske sestre še kar odhajajo - odziv

Objavljamo razmišljanje predsednice SDZNS Slavice Mencingar na prispevek Medicinske sestre še kar odhajajo (Delo, Gostujoče pero (Prof. dr. Samo Zver, dr. med., predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo), 26. julij 2022)

Prispevek dr. Sama Zvera, objavljen te dni v Delu, žal prikazuje resnično stanje na hematološkem oddelku UKC Ljubljana. Veseli nas, da dr. Zver tako ceni in spoštuje kader ZN, saj to danes žal redko slišimo iz ust naših najožjih sodelavcev zdravnikov. V glavnem se strinjamo z njegovim zapisom, razen v delu, ki govori o odvzemu kompetenc in o lanskem dvigu plač ter obtožbi, da smo krivi za to sindikati.

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) smo si zelo prizadevali, da bi leta 2016, ko je bilo možno prenesti kompetence SMS v delokrog DMS, po 38. členu ZZD prerazporedili čim več SMS. Žal v veliko zavodih, večinoma zaradi varčevanja, vodilni niso prepoznali in prerazporedili vseh, ki bi si zaradi bogatih delovnih izkušenj to nedvomno zaslužili. Sindikati tudi nimamo neposrednega vpliva na odločitve v posameznih zavodih, čeprav smo tam, kjer smo bili seznanjeni s problematiko in povabljeni v zavod, v glavnem pripomogli k uspešni rešitvi za kar nekaj SMS, ki so bile naknadno prevedene po omenjenem členu.

Prav tako ne drži, da smo sindikati lani novembra ob sprejemu Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v zdravstvu namerno prezrli oz. bili brezbrižni do zaposlenih na omenjenem oddelku, kot žal napačno navaja dr. Samo Zver. Vsi sindikati, ki smo sodelovali na pogajanjih, smo posebej opozarjali na to anomalijo (in hkrati tudi na številne druge) in si zavzemali za dvig najmanj 5 ali 6 plačnih razredov. Žal bivši minister za zdravje, ki je na koncu odločal o tem, ni imel posluha za to. Zaradi tega smo v Dogovor zapisali, da takoj v začetku letošnjega leta nadaljujemo z odpravo vseh preostalih anomalij. Tudi do tega žal ni prišlo ...

Na nedavnem sestanku smo aktualnega ministra za zdravje posebej spet opozorili na to krivico, ki se je pripetila zaposlenim na hematološkem oddelku, in na vse ostale zadeve težave oziroma anomalije. Dogovorili smo se, da se konec avgusta znova sestanemo in peljemo zadeve naprej. Vsi predstavniki sindikatov smo ministru dali jasno vedeti, da časa ni več in da pričakujemo reševanje zadev v mesecu septembru.
 
Vsekakor pa je potrebno izpostaviti, da si nihče izmed nas ne želi tega, da bi s prstom kazali en na drugega in s tem zgolj še poglabljali razdore, ki žal v ZN res niso redki.

Vsi se še kako zavedamo, da – če ne bomo izboljšali delovnih razmer in uredili plačila vsem zaposlenim v zdravstvu – počasi ne bo več koga, ki bo opravljal to zahtevno in odgovorno delo, ne glede na to, na kateremkoli nivoju zdravstvenega varstva se delo opravlja.
 
Slavica Mencingar,
predsednica SDZNS