Mednarodna dneva zaposlenih v babiški in zdravstveni negi

5. maj – Mednarodni dan babic 2023: Skupaj – z dokazi v sedanjost
12. maj – Mednarodni dan medicinskih sester 2023: Naše medicinske sestre, naša prihodnost


MEDNARODNA DNEVA ZAPOSLENIH V BABIŠKI IN ZDRAVSTVENI NEGI
 
5. maj – Mednarodni dan babic 2023: Skupaj – z dokazi v sedanjost
12. maj – Mednarodni dan medicinskih sester 2023: Naše medicinske sestre, naša prihodnost
 
 
Vsako leto v maju izvajalci babiške in zdravstvene nege obeležujemo mednarodna dneva babic oziroma medicinskih sester. Zaposleni v omenjenih dejavnostih se 12. maja spominjamo rojstva Florence Nightingale (1820–1910), ki velja za pionirko sodobne zdravstvene nege, saj je vpeljala prvo formalno izobraževanje za medicinske sestre ter s tem postavila podlago za razvoj zdravstvene nege kot stroke in mejnik v poklicu medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic. Mednarodni dan medicinskih sester je pomembna priložnost za priznanje in izkazovanje spoštovanja medicinskim sestram in babicam po vsem svetu ter za ozaveščanje o njihovem pomembnem delu v skrbi za zdravje ljudi.
Letošnji praznik medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost. Teden dni poprej, 5. maja, smo že obeležili mednarodni dan babic, in sicer pod geslom Skupaj – z dokazi v sedanjost.


 
Za Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) sta mednarodna dneva priložnost, ko lahko znova opozorimo na izzive v dejavnosti in mnoge neuresničene obljube, nekatere tudi dolgoletne. Jasno je, da brez bolničarjev-negovalcev, medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic ni zdravstvene nege. Brez zdravstvene nege pa ni celotne zdravstvene oskrbe. Kljub stalnemu napredku znanosti in tehnologije ter ob neslutenih smereh razvoja umetne inteligence so človeški viri še vedno nenadomestljivi. In prav teh v zdravstveni negi najbolj primanjkuje, saj številni zaposleni zaradi zahtevnih delovnih pogojev in težav pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, visokih stopenj z delom povezanih nezadovoljstva in stresa ter neustreznega plačila zapuščajo poklic, mladi pa se zanj vse redkeje odločajo.

Kriza zdravstvenega sistema ni le lokalna; je svetovna. Letošnje geslo mednarodnega dneva medicinskih sester (Naše medicinske sestre, naša prihodnost) želi izpostaviti izzive v poklicu in opozoriti na globalno pomanjkanje zaposlenih v zdravstveni negi. Prednostna naloga za SDZNS tako ostaja prepričevati in prepričati odločevalce, kako pomembna je skrb za kader prek zagotovitve ustreznih pogojev dela in dobrega počutja zaposlenih na delovnem mestu, dostojnega plačila ter za varno zdravstveno nego tudi vpeljava kadrovskih standardov in normativov. Le tako se bo morda ustavil trend odhodov iz poklica ali v tujino ter vnovič pričelo številčnejše vključevanje mladih v ta plemeniti poklic.
Ob potekajoči zdravstveni reformi in prenovi plačnega sistema si v SDZNS obetamo, da bodo njun rezultat pravične rešitve, ki bodo ustrezno naslovile potrebe in pričakovanja tako zaposlenih v zdravstveni negi kot uporabnike naših storitev.


 
Vsem bolničarjem-negovalcem, medicinskim sestram, babicam in tehnikom zdravstvene nege ter vsem ostalim zaposlenim v zdravstveni negi SDZNS ob letošnjem mednarodnem dnevu pošilja čestitke iz srca in iskrene zahvale za predano opravljanje tega humanega in odgovornega poklica ter vztrajanje v njem tudi v najzahtevnejših trenutkih, ki v zdravstvu to pravzaprav niti več niso – torej trenutki –, temveč so postali vsakodnevna zahtevna, naporna in zelo odgovorna resničnost.


PREDSEDNICA SDZNS
Slavica Mencingar
 
GENERALNI SEKRETAR SDZNS
Marjan Meglič