MEDNARODNA DNEVA ZAPOSLENIH V BABIŠKI IN ZDRAVSTVENI NEGI

5. maj – Mednarodni dan babic 2024: Babice podpirajo zdravo okolje za zdravo življenje.
12. maj – Mednarodni dan medicinskih sester 2024: Naše medicinske sestre, naša prihodnost. Ekonomska moč zdravstvene nege.

MEDNARODNA DNEVA ZAPOSLENIH V BABIŠKI IN ZDRAVSTVENI NEGI
 
5. maj – Mednarodni dan babic 2024: Babice podpirajo zdravo okolje za zdravo življenje.
12. maj – Mednarodni dan medicinskih sester 2024: Naše medicinske sestre, naša prihodnost. Ekonomska moč zdravstvene nege.
 
Vsako leto v maju izvajalci babiške in zdravstvene nege obeležujemo mednarodna dneva babic oziroma medicinskih sester. Zaposleni v omenjenih dejavnostih se 12. maja spominjamo rojstva Florence Nightingale (1820–1910), ki velja za pionirko sodobne zdravstvene nege, saj je vpeljala prvo formalno izobraževanje za medicinske sestre ter s tem postavila podlago za razvoj zdravstvene nege kot stroke in mejnik v poklicu medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic.
 
Mednarodni dan medicinskih sester je priložnost za osvetlitev dela zaposlenih v zdravstveni negi (ZN), ki pogosto ostaja neprepoznano, podcenjeno ali kako drugače zapostavljeno. Obenem nudi tudi možnost za izpostavljanje izzivov, s katerimi se soočajo medicinske sestre, tehniki ZN in babice, ter za spodbujanje boljših delovnih pogojev, izobraževanja in strokovnega razvoja v njihovem poklicu.
 

 
Letošnji praznik medicinskih sester in tehnikov ZN bo potekal pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost. Ekonomska moč zdravstvene nege. Teden dni poprej, 5. maja, smo že obeležili mednarodni dan babic, in sicer pod geslom Babice podpirajo zdravo okolje za zdravo življenje.
 
Tokratni slogan mednarodnega dne medicinskih sester izpostavlja dejstvo, da podpiranje zdravstvene nege in vlaganje vanjo, v delovna mesta, izobraževanje in vodenje, ne le izboljšuje zdravje in dobro počutje prebivalstva, temveč tudi spodbuja gospodarsko rast in krepi sisteme zdravstvenega varstva. Jasno kaže na koristi podpiranja zdravstvene nege in izpostavlja, da lahko strateške naložbe v zdravstveno nego in tamkaj zaposlene prinesejo znatne gospodarske in družbene koristi, ki presegajo zdravje samo po sebi.
 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) se pridružuje navedenim ugotovitvam in pozivom k večjim, sistemskim, strateškim vlaganjem v zdravstveno nego. Obenem pa sindikat izpostavlja še problematiko pomanjkanja kadra, ki je vsaj evropska, če ne globalna težava oziroma dejstvo. Da bi pri nas ustavili trend odhajanj (iz poklica ali v druge države), bo potrebno zaposlenim v zdravstveni negi zagotoviti dostojno plačilo in primerne delovne pogoje. K slednjemu bi močno prispevala sprejetje ter implementacija kadrovskih standardov in normativov v ZN, ki so predpogoj za varno in kakovostno delo. Kljub Stavkovnemu sporazumu, ki so ga sindikati podpisali z Vlado RS že decembra 2018, ter podpisanemu Dogovoru o nujnih ukrepih na področju zdravstva in socialnega varstva iz novembra 2021, niti danes še niso sprejete in uveljavljene rešitve, ki bi vsaj delno pripomogle k začetku urejanja razmer v zdravstveni negi. Trenutno veljavni kadrovski standardi in normativi preprosto niso več ustrezni za aktualni čas in razmere, obenem pa je epidemija covida-19 problematiko v ZN zgolj še dodatno razgalila in poglobila. Za SDZNS je obenem prioriteta tudi prenova plačnega sistema za javni sektor in v njenem okviru primerno ovrednotenje dela vseh zaposlenih v zdravstveni negi na vseh nivojih delovanja. Pri plačnih oziroma stebrnih pogajanjih si bo SZDNS prizadeval za takšne rešitve, ki bodo ustrezno naslovile plačna nesorazmerja in bodo pravične za vse zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu.
 

 
Mednarodni dan medicinskih sester je pomembna priložnost za priznanje in izkazovanje spoštovanja medicinskim sestram, bolničarjem-negovalcem, zdravstvenim tehnikom in babicam po vsem svetu ter za ozaveščanje o njihovem pomembnem delu v skrbi za zdravje ljudi. Iz Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije ob tej priložnosti vsem zaposlenim čestitamo in se jim zahvaljujemo za njihov sočutni, nesebični prispevek k bolj zdravi in lepši prihodnosti naše družbe.