Mednarodni dan žensk

Pred nami je 8. marec, datum, ki ga je Generalna skupščina OZN leta 1977 s posebno resolucijo razglasila za mednarodni dan žensk.

Pobudo za praznovanje dneva, ki bi bil posvečen vsem ženskam, je leta 1910 na drugi mednarodni konferenci socialističnih žensk v danskem Koebenhavnu dala nemška komunistka Clara Zetkin (1857-1933), ki se je od leta 1889 javno borila za pravice žensk. Prvikrat so ga praznovali leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem, toda ob različnih dnevih. Generalna skupščina ZN je leta 1977 z resolucijo določila 8. marec kot mednarodni dan žensk. Na ta dan leta 1857 so v New Yorku ženske, zaposlene v tekstilni industriji, protestirale proti nečloveškim delovnim razmeram in nizkim mezdam.
 
Statistični urad Slovenije je pred letošnjim mednarodnim dnevom žensk pripravil posebno objavo s podatki o položaju žensk in nekaterimi najbolj značilnimi ali zanimivimi statističnimi podatki. V Sloveniji je po podatkih Statističnega urada RS (Surs) na začetku leta 2022 živelo 1.049.485 žensk, ki so predstavljale 49,8 odstotka prebivalcev. Skoraj dve tretjini prebivalk je bilo starih od 15 do 64 let, četrtina 65 let ali več, 15 odstotkov pa jih je bilo starih do 15 let. V 2021 je bila pričakovana življenjska doba žensk 84 let.

Projekcije Statističnega urada o gibanju prebivalstva predvidevajo, da se bo delež žensk, starih 65 let ali več, v prihodnjih 40 letih povečeval, delež deklet do 15. leta starosti pa bo ostal na približno enaki ravni.

Pri Sursu tako predvidevajo, da bo po letu 2040 žensk, starih 65 let ali več, dvakrat toliko kot deklet do 15. leta starosti. Po drugi stani je bilo pred tremi desetletji, leta 1990, deklet, starih 14 let ali manj, 20 odstotkov, žensk, starih 65 ali več, pa 13 odstotkov. Žensk, starih med 15 in 64 let, je bilo 67 odstotkov.

Zaposlenih je bilo na začetku leta 2022 40 odstotkov žensk, 28 odstotkov jih je bilo upokojenih. Na Sursu ocenjujejo, da bodo leta 2040 ženske v delovno aktivni dobi (od 15 do 64 let) predstavljale nekoliko več kot polovico prebivalk.

Zastopanost žensk na trgu dela v Sloveniji je višja od povprečja držav članic EU. Leta 2021 je stopnja delovne aktivnosti žensk, starih od 18 do 64 let, v Sloveniji znašala 71 odstotkov, v EU pa 66 odstotkov. Delež žensk, ki so delale krajši delovni čas, je bil pri nas s 13 odstotki za več kot polovico manjši od povprečja EU, kjer je bil 29 odstotkov.

Leta 2021 je bila povprečna starost prebivalk Slovenije ob prvi zaposlitvi 24 let, v EU je povprečje znašalo 23 let. Ženske so se od staršev odselile pri 28 letih, povprečje EU pa je 26 let. Po drugi strani je bila starost prebivalk Slovenije ob rojstvu prvega otroka 29 let, povprečje EU pa je bilo 30 let.

Matere, hčerke, žene in druge družbene vloge, ki jih ženske zasedajo v družbi, se odražajo v različnih tipih gospodinjstev, v katerih živijo. V 2021 je največ žensk (27 odstotkov), ne glede na starost, prebivalo s starši. Sledile so ženske, ki so živele s partnerjem in vsaj enim otrokom (26 odstotkov), ženske, ki so živele s partnerjem brez otrok (17 odstotkov) ter ženske, ki so živele same z vsaj enim otrokom (13 odstotkov). Tiste, ki so živele same, so predstavljale desetino prebivalk.
Leta 2021 je imelo terciarno izobrazbo 48 odstotkov prebivalk Slovenije, starih od 25 do 64 let. Povprečje EU je bilo 36 odstotkov. V navedenem letu je študij na kateri koli stopnji terciarnega izobraževanja v Sloveniji dodatno zaključilo 10.000 žensk, ki so predstavljale 60 odstotkov diplomantov terciarnega izobraževanja.
Največji delež žensk, ki so študij zaključile na kateri koli stopnji terciarnega izobraževanja, se je izobraževal na področju poslovnih in upravnih ved ter prava (21 odstotkov), sledilo je področje zdravstva in socialne varnosti (17 odstotkov), so še zapisali na Sursu.

 

Spoštovane članice, želimo vam lepo praznovanje 8. marca!