Medsebojna solidarnost kot naš temelj

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je za članice in člane, prizadete v zadnjih neurjih, namenil 70.000 evrov.


Minulo poletje nam ni prizanašalo z neurji in naravnimi katastrofami, ki so številnim prebivalcem v naši državi poškodovali ali uničili njihovo premoženje in domovanja. Odveč je omenjati, da so bili med žrtvami vremenskih ujm tudi številni naši članice in člani. A ko sta pomoč in solidarnost potrebni, se SDZNS vedno odzove.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je tako namenil in že nakazal za 70.000 evrov solidarnostnih pomoči našim članom, ki so v nedavnih ujmah utrpeli škodo. Poleg rednih sredstev, načrtovanih v solidarnostnem skladu, za pomoč članom sindikata, smo vanj namenili še dodatna sredstva s postavke za drugi dan izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnike.

Upamo, da bomo z nakazilom pomoči vsaj malo omilili stisko naših članic in članov ter njihovih družin in da bo tudi naš prispevek pripomogel k imprejšnjio obnovi njihovih domov.