Napoved sindikalnih aktivnosti Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS)

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) bo na svoji redni seji Republiškega odbora prihodnji četrtek, 19. januarja 2023, razpravljal in odločal o stopnjevanju sindikalnih aktivnosti, in sicer predvsem zaradi vladnega nespoštovanja Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva glede nadaljevanja pogajanj iz novembra 2021 in trenutnih dogajanj v večjem delu javnega sektorja.

sporočilo za medije in javnost
 
Ljubljana, 13. januar 2023
 

Napoved morebitnih sindikalnih aktivnosti Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS)
 
 
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) bo na svoji redni seji Republiškega odbora prihodnji četrtek, 19. januarja 2023, razpravljal in odločal o stopnjevanju sindikalnih aktivnosti, in sicer predvsem zaradi vladnega nespoštovanja Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva glede nadaljevanja pogajanj iz novembra 2021 in trenutnih dogajanj v večjem delu javnega sektorja.

Zaposleni v zdravstveni negi smo edini, ki se na resornih pogajanjih, zaključenih decembra lani, sploh nismo uspeli uvrstiti na dnevni red pogajanj. To velja tudi za tista delovna mesta, ki so bila v novembru 2021 deležna dviga le za en ali dva plačna razreda, čeprav je minister za zdravje ves čas poudarjal obravnavo »zdravstva kot celote«.

Pozivamo Vlado RS in pristojni ministrstvi, naj zaposlene v zdravstveni negi dejansko priznajo, razumejo in iskreno sprejmejo kot del celote in se začnejo zares pogovarjati ter dogovarjati tudi z nami. Po odzivu vseh pristojnih bo hitro jasno, ali in koliko cenijo najštevilčnejšo poklicno skupino v zdravstvu, kamor spadamo medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki in bolničarji – negovalci.

SDZNS bo k sodelovanju v aktivnostih, o katerih bo torej tekla beseda na prihajajoči seji Republiškega odbora, povabil tudi predstavnike civilne družbe in vse druge organizacije, ki nas bodo želele podpreti v prizadevanjih za ohranitev poklica medicinske sestre. Ta se zdi tako rekoč pred izumrtjem, saj se mladi enostavno več ne odločajo za delo v zdravstvu in socialnem varstvu pod aktualnimi pogoji in v luči nakazujoče se oziroma vse bolj očitne prihodnje (brez)perspektivnosti tega poklica.

Glede na novo določeno višino minimalne plače so številna delovna mesta v zdravstveni negi s V. stopnjo izobrazbe pod ali v višini minimalne plače, medtem ko je pri bolničarjih – negovalcih položaj še skrajnejši. V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije vztrajamo na stališču in zahtevi, da je delo zaposlenih v zdravstveni negi – ki je odgovorno, tako kazensko kot strokovno – vredno in mora biti plačano več, kot je višina minimalne plače. Od predsednika Vlade in resornih ministrov pričakujemo takojšnje vabilo na delovni sestanek. Če je njihova želja po rešitvi nakopičenih težav resnična, to ne bi smela biti nikakršna težava.

O odločitvah sindikata glede nadaljnjih aktivnostih vas bomo obvestili po seji Republiškega odbora SDZNS prihodnji teden.
 
* * * * * * *
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE