Napredovanje v naziv diplomiranih medicinskih sester v socialnem varstvu

Napredovanje v naziv diplomiranih medicinskih sester v socialnem varstvu

Podajamo informacijo v zvezi z napredovanjem v naziv diplomiranih medicinskih sester, zaposlenih na področju socialnega varstva, ki imajo opravljen študijski program v skladu z direktivami EU in jim za samostojno opravljanje dela v skladu s 64.členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS, št.23/05-UPB in nasl.; ZZDej) ni potrebno opravljati pripravništva in strokovnega izpita.

Iz letošnje sodbe Upravnega sodišča RS (št. I U 493/2019 z dne 12.1.2021) izhaja, da pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tem diplomiranim medicinskim sestram ne sme onemogočiti napredovanja v naziv zgolj zato, ker nimajo opravljenega strokovnega izpita, saj ga področna zdravstvena zakonodaja, kot rečeno, zanje ne zahteva.