Ne! Nasilju v zdravstvu

SDZNS podpira kampanjo “Ne! Nasilju v zdravstvu” in vabi tudi vse svoje članice in člane ter ostale zaposlene, da s svojim podpisom prispevate k bolj varnemu delovnem okolju za vse zaposlene v zdravstvu in k bolj varni in dostopni oskrbi bolnikov. Predlagana sprememba kazenskega zakonika lahko pripomore k zaščiti vseh nas, ki se v zdravstvu trudimo za dobrobit bolnika!

Zdravniška zbornica Slovenije je ob podpori še nekaterih organizacij iz zdravstva nedavno začela z akcijo osveščanja o nasilju nad zdravstvenimi delavci in zbiranja 5000 podpisov volivcev za vložitev predloga zakona o spremembi kazenskega zakonika z vzpostavitvijo kaznivega dejanja napada na zdravstvenega delavca, ko ta izvaja zdravstveno obravnavo. Rok za zbiranje podpisov se izteče 8. julija. Pobudi se pridružujemo tudi v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije in vabimo vse svoje članice in člane ter ostale, da prispevate svoj podpis. Za obravnavo zakonske spremembe v okviru zakonodajnega postopka moramo skupaj zbrati pet tisoč podpisov podpore volivcev.

Zaposleni v zdravstvu opozarjamo, da grožnje in fizični napadi na zdravstvene delavce predstavljajo vse bolj pereč problem, ki doslej v zakonodaji ni bil ustrezno naslovljen. Ankete in raziskave kažejo, da so zdravstveni delavci in sodelavci pri svojem delu izpostavljeni fizičnemu nasilju in nasilnemu vedenju pacientov, njihovih spremljevalcev in drugih. V anketi zdravniške zbornice iz leta 2018 je 75 odstotkov zdravnikov in 60 odstotkov zobozdravnikov odgovorilo, da so že bili žrtev nasilja bolnika oziroma njegovega svojca.
 
Za vložitev predloga zakona o spremembi kazenskega zakonika je potrebno zbrati 5000 podpisov. S predlogom želimo organizacije iz zdravstva izboljšati varnost zdravstvenih delavcev, sodelavcev in pacientov. Nov 300. a člen bi namreč zagotovil kazenskopravno varstvo zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ko so žrtve resnih groženj oziroma napadov v času izvajanja zdravstvene obravnave pacienta oziroma opravljanja nalog, povezanih z zdravstveno obravnavo pacienta.
 
Napad na zdravstvenega delavca je zdaj kvalificiran prek splošnih kaznivih dejanj iz poglavij kazniva dejanja zoper življenje in telo (na primer lahka telesna poškodba), kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine (na primer grožnje) ali kot prekršek zoper javni red in mir. Pobudniki kampanje pa zdaj za napad ali resno grožnjo za napad na zdravstvenega delavca predlagamo zaporno kazen od šestih mesecev do treh let. Če storilec ob napadu zdravstvenemu delavcu grozi z orožjem ali nevarnim predmetom, z njim grdo ravna ali ga lahko telesno poškoduje, bi se kaznoval z zaporom od šestih mesecev do petih let.
 
Volivci svojo podporo kampanji, ki se glasi "Ne! Nasilju v zdravstvu", lahko oddate s podpisom obrazca preko spletne strani e-uprava ali obrazca na katerikoli upravni enoti. Toplo vabljeni k prispevanju vašega podpisa!

Več informacij o kampanji in možnostih oddaje podpisov najdete tudi tukaj:
 
https://zdravstvena.info/prispevajte-svoj-glas-za-zmanjsanje-nasilja-v-zdravstvu.html
 
https://www.zdravniskazbornica.si/ne!-nasilju-v-zdravstvu