XXVIII. redna letna ter VIII. volilna skupščina uspešno izpeljana

21.04.2022

V drugi polovici aprila, natančneje 21. 4. 2022, se je uspešno odvila XXVIII. redna skupščina Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Po uvodnih potrditvi poslovnika skupščine, imenovanju delovnih teles in sprejemu poročila verifikacijske komisije so delegatke in delegati prisluhnili poročilu predsednice SDZNS o delu sindikata v minulem enoletnem obdobju in njeni predstavitvi predlaganega programa dela ter prioritet sindikata v času do naslednje skupščine.