Nasilje NE!

07.12.2022

Ob nedavnih mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami in svetovnem dnevu človekovih pravic je Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi, ki deluje pri Zbornici – Zvezi, predstavila priročnik Nasilje NE!, namenjen obravnavi nasilja v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih. Priročnik prinaša predloge za obravnavo različnih pojavnosti nasilja, s katerimi se soočajo v zdravstveni in babiški negi s strani pacientov, stanovalcev ter svojcev ali sodelavcev. Ničelno toleranco do kakršnega koli nasilja zagovarja tudi SDZNS.

Brez napredka v pogajanjih

13.10.2022

Tudi včerajšnje nadaljevanje pogajanj med vlado in sindikati zdravstva in socialnega varstva za odpravo plačnih nesorazmerij ni prineslo napredka. Sindikalni predstavniki so po srečanju pogajanja ocenili kot vrtenje na točki nič.