O nas

Splošni podatki o sindikatu
Ime:
 SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Skrajšano ime: SDZNS
Sedež: Metelkova 15, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 439 40 30
Telefax: 01 439 72 85
Ustanovitelji: člani sindikata - medicinske sestre in zdravstveni tehniki
Status: SINDIKAT
Vpis v sodni register: 10. maj 1994
Število članov: 7.000
Število zaposlenih: 3 redno zaposleni, 1 pogodbeni sodelavec


Simbol sindikata
Simbol sindikata predstavlja modro pobarvan krog, s temnejšim zunanjim robom, v krogu sta roki in na njuni dlani silhueta ženskega in moškega obraza na temni podlagi.Okoli zunanjega roba teče napis: Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Krog predstavlja sindikat kot organizacijo članic (ženski lik) in članov (moški lik), ki opravljamo zdravstveno nego dan in noč (bela in črna barva). Lika sta položena v dlani, s čimer simboliziramo kar predstavlja zavetje in varnost, ki ga sindikat nudi svojim članicam in članom.