Ob stavki zdravnikov in zobozdravnikov

Po torkovi opozorilni stavki se danes začenja stavka zdravnikov in zobozdravnikov, ki bo trajala do preklica ali sklenitve stavkovnega sporazuma.

Stavki se ni pridružil noben sindikat iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Na tem mestu vas prosimo, da medicinske sestre ne prevzemate odgovornosti odklanjanja pacientov, temveč to odločitev prepustite zdravnikom.
Prav tako vas opozarjamo, da vas delodajalci zaradi stavke ne smejo poslati na »prisilni« dopust, kar se je v preteklosti že dogajalo.
 
V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi pričakujemo vabilo na začetek stebrnih pogajanj za celotno zdravstvo in socialno varstvo za odpravo plačnih nesorazmerij in ureditev plačnih razredov, ter sprejem standardov in normativov v ZN.

V prihodnje pa tudi v SDZNS ne izključujemo možnosti stopnjevanja sindikalnih pritiskov, v kolikor bi Vlada RS namerno zavlačevala oziroma se izogibala obljubam, ki jih je dala sindikatom ob podpisu Dogovora o uskladitvi plač v javnem sektorju z inflacijo oziroma v kolikor bi kdorkoli podpisal dogovor z Vlado RS, ki bi imel učinek pred septembrom 2024.

 
S sindikalnimi pozdravi,
 
Slavica Mencingar, dipl. m.s., predsednica
Marjan Meglič, dipl. zn., generalni sekretar