JUBILEJNA NAGRADA ZA 40 LET DELOVNE DOBE

12.02.2019

Obveščamo vas, da je Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije uspel s predlogom za sprejem razlage kolektivne pogodbe, v skladu s katero pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju tudi zaposlenim, ki so pogoj 40 let delovne dobe izpolnili pred 8.decembrom 2018.

PUBLIKACIJA SDZNS

25.01.2019

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije smo izdali novo publikacijo, ki na kratko povzema poslanstvo in usmeritev SDZNS, kot tudi kronologijo delovanja SDZNS od leta 2014 do vključno 2018. Publikacija je dostopna v prilogi.