Organiziranost

Sindikat ima svoje sindikalne enote v vseh slovenskih bolnišnicah, večini zdravstvenih domov, domovih za starejše občane, posebnih zdravstveno socialnih zavodih ter drugih zavodih, kjer so zaposlene medicinske sestre in zdravstveni tehniki. Veliko članov in članic deluje v zasebni dejavnosti, kot zaposleni ali nosilci. Sindikalne enote se povezujejo v regijske odbore s sedeži v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah (10) ter odbore dejavnosti za področje bolnišnic, za področje zdravstvenih domov, za področje socialnih in posebnih zavodov ter za področje zaposlenih pri zasebnikih (4)

Vsak regijski odbor in odbor dejavnosti ima svojega predstavnika v Republiškem odboru Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

Politiko Sindikata vodi Republiški odbor sindikata, ki je sestavljen iz 17 članic in članov - 10 predstavnikov regijskih odborov, 4 predstavnikov odborov dejavnosti, predsednika in podpredsednika sindikata ter generalnega sekretarja sindikata.