Pojasnila SDZNS glede vprašanja prenosa kompetenc zdravnikov na MS


Spoštovani članice in člani SDZNS,
 
glede na aktualna dogajanja v zvezi s prenosom kompetenc z zdravnikov na medicinske sestre na primarnem nivoju, vas na kratko seznanjamo s stališčem našega sindikata do tega vprašanja.
 
Kompetence, ki zdaj spadajo v delokrog zdravnikov, se nikakor ne morejo prenašati na zaposlene v zdravstveni negi (ZN) kar tako "po domače in pavšalno", v vsakem zavodu po svoje, četudi gre trenutno za pilotni projekt, kot izpostavljajo na Ministrstvu za zdravje.
 
Ta vprašanja je potrebno urediti sistemsko in ob sodelovanju vseh deležnikov (Zdravniška zbornica, Zbornica ZN, Katedra za družinsko medicino, predstavniki delodajalcev, MZ, ZZZS ...).
 
V SDZNS na to opozarjamo pristojne že ves čas. Nikakor nismo samodejno proti temu, da bi se kompetence širile, vendar morajo biti predhodno dorečeni in opredeljeni ter izpolnjeni vsi pogoji za to. Prav zaradi tega smo tudi dali pobudo predsednici Zdravniške zbornice, da skliče posvet vseh deležnikov skupaj s sindikati.
 
Najmanj, kar je potrebno doreči pred izvedbo, je: izobraževanje in opolnomočenje tistih, ki bodo to izvajali. Kakšen vpliv bodo imele te dodatne obremenitve na delo zaposlenih v ZN, ki jih prav tako primanjkuje? Nenazadnje pa je to delo potrebno tudi finančno ovrednotiti, saj gre že sedaj za najslabše plačan kader na primarnem nivoju.
 
Šele, ko bodo vsi pogoji za prevzem kompetenc jasni ter delo ovrednoteno, lahko postopek preide v fazo implementacije.
 
Na vse opisano smo že posebej opozorili pristojne na MZ, to posebej izpostavljamo tudi na vseh pogajanjih. Dokler s pristojnimi ne razčistimo vseh dvomov in ovrednotimo dodatnih obremenitev, vam svetujemo, da v svojem zavodu ne prevzemate nobenih dodatnih nalog in zadolžitev.
 
Za dodatna pojasnila ali pomoč se članice in člani SDZNS lahko vedno obrnete tudi na našo pravno službo.