Postanite član

Kako postati član?
Članstvo v sindikatu je prostovoljno. Članica/član sindikata postane vsaka medicinska sestra, zdravstveni tehnik ali bolničar, ki izpolni pristopnico (.pdf) ter prične plačevati članarino. Članarina znaša 0.6 % od bruto plače ali prejemka.

Dodatne informacije za člane SDZNS glede obdelave osebnih podatkov so dostopne tukaj.

Izpolnjeno in podpisano pristopnico oddajte sindikalnemu zaupniku v vašem zavodu ali pošljete na naslov:

SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Metelkova 15
1000 Ljubljana