Poziv članicam in članom, naj ne prevzemajo dodatnih pooblastil

Sindikat delavcev v zdravstven negi Slovenije (SDZNS) je prek svojih predsednikov sindikalnih enot obvestil članice in člane, da je bil v Uradnem listu RS št.100/22 dne 25. 7. 2022 objavljen Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema.

14.člen zakona določa, da lahko izbrani osebni zdravnik, če oceni, da to narekuje racionalnost dela, ob upoštevanju kliničnih smernic in strokovnih priporočil pristojnega razširjenega strokovnega kolegija, prenese na medicinsko sestro določena pooblastila, če le-ta ne vplivajo na diagnostiko in zdravljenje, in sicer:
 
– pooblastilo za izdajo listin za uveljavljanje pravice do potnih stroškov – spremstva in nenujnih reševalnih prevozov, ki se lahko prenese na diplomirano oz. višjo medicinsko sestro ali srednjo medicinsko sestro / zdravstvenega tehnika;
 
– pooblastilo za izdajo listin za izbiro izbranega osebnega zdravnika, ki se lahko prenese na diplomirano oz. višjo medicinsko sestro, srednjo medicinsko sestro / zdravstvenega tehnika ali zdravstvenega administrativnega sodelavca;
 
– pooblastilo za predpis medicinskih pripomočkov za sanitarne ali gibalne potrebe pacientov in izdajo potrdila o upravičeni zadržanosti od dela zaradi bolezni, nege ali spremstva do največ tri koledarske dni, ki se lahko prenese na diplomirano oz. višjo medicinsko sestro.
 
Glede na to, da je bil navedeni zakon, kljub obljubam nove vlade o pomenu socialnega dialoga, sprejet brez vključitve socialnih partnerjev in stroke zdravstvene nege, SDZNS poziva predsednike SE, da obvestijo člane v njihovih zavodih, naj ne prevzemajo dodatnih pooblastil, dokler ne bo sprejeto uradno stališče pristojne stroke zdravstvene in babiške nege in dokler ne bo ustrezno rešeno tudi vprašanje vrednotenja dodatnih obremenitev zaposlenih.