Pred protestnim shodom Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Sreda, 22. februarja 2023, ob 15. uri pred poslopjem Vlade RS

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) je po januarski seji svojega Republiškega odbora za sredo, 22. februar 2023, napovedal protestni shod medicinskih sester in drugih zaposlenih v zdravstveni negi. Razlog za tovrstno odločitev je nezadovoljstvo z dogovorom s sindikati zdravstva in socialnega varstva iz lanskega decembra, ko se vlada o plačah medicinskih sester in drugih zaposlenih v plačni podskupini E3 ni niti želela pogajati.

Novembra 2021 so vsi sindikati v zdravstvu in socialnem varstvu s takratno Vlado RS podpisali Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva z namenom preprečiti beg kadra zdravstvene nege z najtežjih delovišč v slovenskih bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih. S podpisom so se sicer ustvarila nova nesorazmerja tako znotraj dejavnosti zdravstva in socialnega varstva kot tudi v okviru celotnega plačnega sistema v javnem sektorju. Zato so se pogajalci (tako sindikalna kot vladna stran) strinjali in se v Dogovoru zavezali, da se bodo usklajevanja nadaljevala ter da se te anomalije odpravijo prek pogajanj v letu 2022. Vendar so zaposleni v zdravstveni negi edini, ki se na resornih pogajanjih, zaključenih decembra lani, sploh niso uspeli uvrstiti na dnevni red pogajanj! To velja tudi za tista delovna mesta, ki so bila z Dogovorom iz novembra 2021 deležna dviga le za en ali dva plačna razreda, čeprav je aktualni minister za zdravje ves čas poudarjal obravnavo »zdravstva kot celote«. Minister za zdravje oziroma celotna Vlada RS sta namreč ves čas zagovarjala trditev, da so zaposleni v zdravstveni negi novembra 2021 dobili vse, kar jim pripada.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije bo na shodu v sredo, 22. februarja, zahteval ne le odpravo novonastalih krivic in plačnih nesorazmerij za tiste zaposlene v zdravstveni negi, ki so bili v minulem obdobju v nasprotju z nekaterimi drugimi zdravstvenimi delavci deležni dviga plač le za en ali največ dva plačna razreda. Razlog za to, da so se medicinske sestre odločile stopiti na ulico, sta tudi ignoranca resornega ministra oziroma celotne vlade ter njen neenakopraven odnos do različnih skupin javnih uslužbencev. Zaposleni bodo prišli pred poslopje Vlade RS, ker ne želijo biti več spregledani in preslišani, in ker hočejo znova opozoriti na pomanjkanje kadra ter izčrpanost in podvrednotenje vseh, ki sploh še vztrajajo v zdravstveni negi in socialnem varstvu.

Medicinske sestre, zdravstveni tehniki, bolničarji, reševalci, babice, negovalci bodo na sredinem shodu pokazali, da brez njih ni zdravstva. Opozorili bodo tudi na še vedno manjkajoče oziroma že več kot desetletje nesprejete kadrovske standarde in normative. In prišli bodo na ulico tudi v zaščito doslej pridobljenih pravic ter se zoperstavili poskusom odvzema ali zamrznitve nekaterih pravic zaposlenih, ki jih obsegajo izhodišča za prenovo plačnega sistema.
 
Načrtovana izvedba protestnega shoda:
Sreda, 22. februar 2023:
- Začetek zbiranja udeleženk in udeležencev protesta na Trgu Republike v Ljubljani ob 14.30 uri,
- ob 14.55 odhod pred Vlado RS,
- ob 15.05 prihod na Gregorčičevo ulico in pričetek nagovorov (vodstva sindikata, članic in članov ter podpornih organizacij),
- zaključek protestnega shoda (predvidoma med 16.00 in 16.15).