Razvrednoten poklic

Portal 24ur.com je objavil zaskrbljujoče podatke o pomanjkanju in odhajanju kadra iz slovenskih javnih bolnišnic. Položaj je komentirala tudi Blanka Pust, članica Republiškega odbora SDZNS.

Na portalu 24ur.com je bil 16. septembra objavljen prispevek Zdravniki in medicinske sestre k zasebnikom po boljše plače. V njem so objavljeni zaskrbljujoči podatki o pomanjkanju kadra in njihovih odhodih k zasebnikom in izven poklica, in sicer zaradi boljših pogojev dela ter ustreznejšega, pravičnejšega plačila. Razmere v poklicu opisuje tudi Blanka Pust, predstavnica Regijskega odbora Ljubljana v Republiškem odboru Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V prispevku najdemo še številna druga pričevanja o izjemni kadrovski stiski in zaskrbljujoči plačni problematiki.
Vabimo vas k prebiranju celotnega članka na portalu 24ur.com in ogledu posnetkov, ki so del objave.