Sestanek pri ministru za zdravje o položaju zaposlenih v zdravstvu

Vsi sindikati s področja zdravstva, z izjemo zdravniških sindikatov, smo bili v torek, 26. julija 2022, povabljeni na sestanek pri ministru za zdravje dr. Danijelu Bešiču Loredanu o vprašanjih oz. problematiki položaja zaposlenih v zdravstvu. S strani SDZNS sta na srečanju aktivno sodelovala predsednica Slavica Mencingar ter pravnik Janez Turuk.

Minister za zdravje je sestanku namenil dve uri, in sicer z namenom, da nam prisluhne in se podrobneje seznani s problematiko v naši dejavnosti. Predsednica SDZNS je ob ostalih izpostavljenih točkah še dodatno opozorila na naslednje zahteve in pričakovanja:
 
  • Izpolnitev stavkovnih zahtev in spoštovanje Dogovora, ki je bil sklenjen lani novembra in zajema sprejem kadrovskih standardov in normativov, ter odprava plačnih anomalij, ki so nastale z omenjenim dogovorom;
  • Opozorila je na sprejemanje interventnega zakona brez socialnega dialoga ter izpostavila zahtevo po sodelovanju sindikatov pri vseh odločitvah in sprejemanju zakonov, pravilnikov ipd.;
  • Dodatki zaradi povečanih obremenitev (Covid, pomanjkanje kadra....).
Predsednica je izkoristila priložnost in ministra znova še osebno in neposredno vprašala, odkod mu podatek oz. kako je prišel do ugotovitve, da je kadra v ZN dovolj (pisno smo mu to vprašanje iz sindikata že poslali takoj po objavi omenjene izjave v medijih). Odgovoril je, da še vedno stoji za to izjavo, vendar s tem ni mislil, da je kadra v sistemu dovolj, temveč da izšolamo dovolj kadra, ki ga je potrebno pripeljati v sistem. Kako, pa je seveda naloga vseh nas, da to izpeljemo skupaj, je pojasnil. Izboljšanje delovnih pogojev in dostojno vrednotenje dela bi zagotovo pripomoglo k temu cilju.
 
V nadaljevanju srečanja je predsednica SDZNS tudi jasno dala vedeti, da gole številke o številu kadra, ki naj bi veljale trenutno (in so se tekom let nedvomno povečevale), niso realne. V ZN beležimo velik porast zaposlenih z omejitvami, veliko je bolniških odsotnosti, starševskih varstev in nenazadnje so se skozi leta uvajali novi programi, ki so seveda zahtevali dodatne zaposlitve. Ministra smo spomnili, da so prenovljeni pravilnik o organizaciji NMP iz leta 2015 ter odprtje urgentnih centrov zahtevali veliko dodatnega kadra v ZN. Prav tako se je na primarnem nivoju širil program preventive odraslih, odpirali so se domovi za starejše itd. Torej, povečano število kadra obstoječim programom ni prineslo pravzaprav nič. Ministra smo opozorili še, da se bo v prihodnjih treh letih upokojilo nekaj tisoč medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Seveda se zavedamo, da s sprejemom kadrovskih standardov in normativov problematike ne bomo rešili preko noči, a bomo vsaj točno in končno vedeli oziroma opredelili, koliko nas v sistemu manjka in kaj to pomeni za obstoječi kader (če bo sploh še ga kaj ostalo …).
 
Sklep sestanka je bil, da do konca avgusta na Ministrstvu za zdravje pregledajo in pripravijo izhodišča za sprejem kadrovskih standardov in normativov ter morebitno odpravo plačnih anomalij. Po 26. avgustu pričakujemo vabilo na nadaljevalni sestanek. Prav tako nam je minister obljubil, da bo v prihodnje potekal dialog med nami o vseh zadevah, ki nas zadevajo, kar je sicer že opazno v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.

Sicer pa se bodo s septembrom pričela pogajanja o prenovi plačnega sistema za celoten javni sektor. Vsi na tokratnem srečanju prisotni predstavniki sindikatov smo ministru in njegovim sodelavcem dali jasno vedeti, da časa tako rekoč ni in da pričakujemo rešitve v najkrajšem času, saj bomo v nasprotnem primorani stopnjevati pritisk in pričeti s sindikalnimi aktivnostmi.