Sindikalne centrale proti zviševanju dobičkov na račun poplav, za dodatno obdavčitev dobičkov bank

Sindikalne centrale proti zviševanju dobičkov na račun poplav, za dodatno obdavčitev dobičkov bank!

Sindikalne centrale izražamo veliko priznanje civilni zaščiti, gasilkam in gasilcem, vojski, policiji, reševalcem, humanitarnim in drugim nevladnim organizacijam ter vsem ključnim delom javnega sektorja, ki so s svojim delovanjem pripomogli k takojšnjemu odzivu in reševanju ljudi, živali in premoženja.

Zahvaljujemo se svojemu članstvu ter  prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki neutrudno prispevajo k čimprejšnji pomoči in obnovi območij, ki so jih prizadele julijske ujme. Slovenija je pokazala, da je solidarnost resnično naša temeljna vrednota.

Zdaj se začenja čas obnove uničenih domov, javnih objektov in infrastrukture. Zato sindikalne centrale skupaj pozivamo delodajalska združenja, s katerimi (poleg Vlade) sestavljamo Ekonomsko-socialni svet, da pozovejo svoje člane (delodajalce), naj v času obnove ne dvigujejo cen blaga in storitev.

Še zlasti to velja za ponudnike hrane in pijače, gradbenega materiala, pohištva in bele tehnike ter za izvajalce vseh oblik gradbenih, inštalaterskih, mizarskih in drugih storitev, ki bodo prepotrebne v času, ki sledi. Prepričani smo tudi, da bi se lahko pri marsikaterem podjetju marže tudi znižale. S tem pa bi se lahko znižala tudi cena blaga ali storitve. Zdaj ni čas za “vojno dobičkarstvo”, zdaj je čas, da solidarnost pokažejo tudi delodajalci.
 
V trenutnih razmerah, ki jih poleg naravnih nesreč krojita tudi visoka inflacija in z njo povezana draginja, banke beležijo enormne dobičke. Zlasti nesprejemljivi so tisti dobički, ki nastajajo na račun kontinuiranega dvigovanja obrestnih mer za posojila in hkratni stagnaciji obrestnih mer na depozite, ki so daleč pod stopnjo inflacije. Nekatere evropske države (npr. Italija) so že uvedle dodatne obdavčitve t. i. izrednih dobičkov bank. Zato sindikalne centrale pozivamo Vlado Republike Slovenije k uvedbi dodatnega davka na tovrstne dobičke bank v Sloveniji ter prouči možnosti za odpis oziroma moratorij na odplačevanje posojil ob nespremenjenih obrestnih merah za tiste, ki so jih poplave najhuje prizadele.
 
Hkrati sindikalne centrale pričakujemo, da bo Vlada Republike Slovenije nadaljevala s pripravo in sprejemanjem interventnih ukrepov za pomoč ljudem, v katero bo enakopravno vključevala tudi sindikate, pri čemer tvorno sodelovali.
 
Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednica Lidija Jerkič

Konfederacija sindikatov javnega sektorja
Predsednik Branimir Štrukelj

Konfederacija sindikatov Slovenije - PERGAM
Predsednik Jakob Počivavšek

Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost
Predsednica Evelin Vesenjak

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Predsednik Peter Majcen

Slovenska zveza Sindikatov - Alternativa
Predsednik Zdenko Lorber

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
Predsednik Albert Pavlič