Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije obeležil tridesetletnico svojega obstoja in aktivnosti

Po uspešno izpeljani XXX. redni letni skupščini se je sindikat s slavnostno akademijo spomnil še svojih začetkov pred tridesetimi leti.

Pred tridesetimi leti, natančneje 19. aprila 1994, je bil na pobudo članic in članov regijskih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije ustanovljen Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS). Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je nato oktobra istega leta izdalo odločbo, po kateri je SDZNS postal reprezentativni sindikat v dejavnosti zdravstvenega varstva. S sinočnjo slavnostno akademijo na Brdu pri Kranju je sindikat obeležil tri desetletja predanosti, prizadevanj in trdega dela za zaščito pravic in izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih v zdravstveni negi.
 
Včerajšnji slavnostni dan se je začel z izvedbo XXX. redne letne skupščine sindikata, na kateri so delegatke in delegati po uvodnih potrditvi poslovnika skupščine, imenovanju delovnih teles in sprejemu poročila verifikacijske komisije prisluhnili poročilu predsednice SDZNS Slavice Mencingar o delu sindikata v minulem enoletnem obdobju ter njeni predstavitvi predlaganega programa dela in prioritet sindikata v času do naslednje skupščine. V drugem delu dogodka so se seznanili še s poročilom Nadzornega odbora SDZNS, s poročilom o finančno-materialnem poslovanju sindikata v lanskem letu ter potrdili finančni načrt za novo enoletno obdobje.


 
Predsednica sindikata je v svoji retrospektivi ugotavljala, da se je nadaljeval trend pogostih menjav ministrov za zdravje in v socialnem dialogu, ki že sicer ni na zavidljivi ravni, je v minulem letu znova prišlo do zastoja. Stojijo tudi vse aktivnosti v povezavi z reformo javnega zdravstva, ki je bila sicer zelo aktivno napovedovana na začetku aktualnega vladnega mandata, prav tako pa se prepočasi in v nejasnosti odvijajo tudi pogajanja za nov plačni sistem in oblikovanje posebnega plačnega stebra za zdravstvo.
 
SDZNS se je sicer v minulem obdobju povezoval in sodeloval z drugimi sindikalnimi organizacijami in strokovnimi združenji, ki delujejo na področju zdravstva in zdravstvene nege. Prav tako je bil aktiven pri delu Konfederacije sindikatov javnega sektorja in obiskal mnoge zavode – bolnišnice, zdravstvene domove in socialnovarstvene zavode – ter svojim članom na njih nudil podporo in pravno pomoč ob (največkrat) kršitvah delovnopravne zakonodaje. Zlasti pravna pomoč je med najpomembnejšimi uslugami za članstvo, ob tem pa tudi možnost koriščenja počitniških kapacitet pod zelo ugodnimi pogoji ter finančne in solidarnostne pomoči; zlasti teh je bilo v minulem letu zaradi uničujočih avgustovskih poplav med članice in člane SDZNS razdeljenih precej, in sicer skupno skoraj devetdeset tisoč evrov.


 
V prihodnjem enoletnem obdobju pa si bo sindikat tudi dalje prizadeval za zagotovitev varne in kakovostne zdravstvene nege, predvsem preko sprejetja in implementacije kadrovskih standardov in normativov. Pri plačnih oziroma stebrnih pogajanjih bo prioriteta sindikata priti do takšnih rešitev, ki bodo naslavljale plačna nesorazmerja in bodo pravične za vse zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu. SDZNS bo še naprej vodil (socialni) dialog z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter se povezoval s sorodnimi sindikati in strokovnimi združenji. Prav tako bo tudi v prihodnje skrbel za svoje članice in člane (pravno svetovanje in pomoč, solidarnostne in finančne pomoči, počitniška dejavnost in ostale ugodnosti) ter se trudil o-krepiti z novimi člani. Prednostna naloga ostaja zaustavitev trenda odhajanj iz poklica, kjer so temelj za to dostojno plačilo vseh zaposlenih v zdravstveni negi na vseh nivojih delovanja ter primerni delovni pogoji zanje. Glavna prioriteta pa je še vedno sprejem ter implementacija kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni negi.

 
V nadaljevanju dne je SDZNS izpeljal še slavnostno akademijo in se na njej spomnil svojih začetkov, izzivov in največjih uspehov, se s priznanji zahvalil kolegicam, ki so bile pobudnice ustanovitve lastnega stanovskega sindikata, in se ozrl v prihodnost, ki se zdi zahtevna, a svetla in optimistična.

»Želimo, da se združimo v samostojnem sindikatu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki si bo prizadeval in boril za boljše delovne pogoje, za krajši delovni čas, za večje število zaposlenih – dobro usposobljenih in motiviranih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ter za ustreznejše nagrajevanje.« To so zapisi iniciativnega odbora, ki jih je leta 1994 zapisal v pozivu k ustanovitvi sindikata zdravstvene nege Slovenije, in tako se je pred tremi desetletji začela pot Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Na včerajšnji slovesnosti, ki je sledila skupščini, se je sindikat spomnil svojih začetkov, številnih izzivov in dosedanjih največjih uspehov. S podelitvijo posebnih priznanj je izrazil zahvalo tistim, ki so s svojim trdim delom in predanostjo izjemno pripomogli k uspehom in razvoju sindikata.

Kolegicam, ki so v dosedanjih treh desetletjih v delu Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije pustile največji pečat, sta zahvale podelila predsednica sindikata Slavica Mencingar in podpredsednik sindikata Edin Adrović. Priznanja so prejele:
 
Mira Peroša
Gospa Mira Peroša je prva podpredsednica sindikata, izvoljena leta 1994. Kolegico Miro odlikujejo visoka strokovnost, etičnost in pokončna drža, je borka za pravice, zaradi česar je vzor vsem zaposlenim v zdravstveni negi.
 
Jelka Černivec
Gospa Jelka Černivec je bila soustanoviteljica in prva predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga je vodila kar tri mandate. Kako velika je bila potreba po lastnem sindikatu, se je pokazalo, ko se mu je že v prvem letu pridružilo več kot štiri tisoč članov.
 
Emilija - Milka Kavaš
»Preprosto ni prav, da smo se medicinske sestre pripravljene žrtvovati in razdajati samo za druge, zase pa se bojimo sprememb in tveganj.« Takole povedno je kolegica zapisala že ob 10. obletnici leta 2004.
 
Olga Nezman
Gospa Olga Nezman je prav tako ena od ustanoviteljic sindikata pred 30 leti ter aktivna kot samoupravljavka in aktivistka, ko je šlo za uveljavitev napredka in pravic na področju zdravstvene nege.
 
Ljubica Šavnik
Gospa Ljubica Šavnik je prav tako ena od ustanoviteljic sindikata ter večna pobudnica mnogih dobrih sprememb.

ter
 
Jelka Mlakar
»Iskreno se veselim, ko se ozrem nazaj in vedno znova prehodim pot, ki sem jo nekaj časa spremljala, potem pa 12 let tudi aktivno hodila skupaj z vami. Pot ni bila nikoli lahka; veliko korakov naprej, včasih pa tudi kakšnega nazaj, vedno pa vztrajno in vedno znova naprej.«
  
Zahvalili smo se torej kolegicam, ki so bile stebri skupnosti, njihova prizadevanja in dosežki pa so odločilno vplivali na izboljšanje delovnih pogojev in kakovosti zdravstvene nege. Njihova neomajna podpora nas je vodila skozi izzive in nam pomagale oblikovati boljšo prihodnost za vse nas.
SDZNS si bo, skupaj z vsemi vami, tudi naprej prizadeval za izboljšanje delovnih pogojev in kakovosti zdravstvene nege ter oblikovanje boljše prihodnosti za vse državljanke in državljane.
 

Na tej povezavi objavljamo galerijo fotografij s tokratne skupščine in slovesnosti ob obeleževanju 30-letnice sindikata. Vabljeni k ogledu!