Sindikati v zdravstvu in sociali nezadovoljni z brezplodnimi pogajanji

V sindikatih zdravstva in socialnega varstva opozarjamo, da se v skoraj petih mesecih pogajanj z vladno stranjo ni zgodilo nič. Z vladne strani pričakujemo celovit predlog vladne strani, sicer za september napovedujemo zaostrovanje sindikalnih aktivnosti, tudi z možnostjo napovedi stavke.

Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov za področji zdravstva in socialnega varstva, ki jo vodita Irena Ilešič Čujovič in Slavica Mencingar, zahteva od vladne pogajalske skupine, da nemudoma pošlje sindikalni strani konkreten in celovit protipredlog. Če vladna stran ne bo podala konkretnega predloga za odpravo nesorazmerij in konkretnega vsebinskega predloga o novem stebru za področje zdravstva in socialnega varstva, sindikalna stran za september napoveduje zaostrovanje sindikalnih aktivnosti, tudi z možnostjo napovedi stavke.

Do te odločitve je prišlo po 16 krogih brezplodnih pogajanj, v katerih Vlada RS ni predstavila celovitega predloga za odpravo plačnih nesorazmerij v plačnih skupinah E, F, J in B ter ni predstavila celovitega predloga za vzpostavitev stebra. V tem času je pogajalska skupina Vlade predstavila nekaj analiz in posnetkov trenutnega stanja na področjih zdravstva in socialnega varstva, ni pa ponudila nikakršnih predlogov za vzpostavitev stebra za omenjeni dejavnosti. Prav tako se ni strinjala z nobenim od predlogov, ki jih je podala sindikalna stran. V svoji pisni opredelitvi do predloga reprezentativnih sindikatov je Vladna stran 9. 6. 2023 zavrnila vseh osem predlogov sindikalne strani, hkrati pa ni podala svojih predlogov o teh osmih predlogih. Vladna stran je zavrnila oz. umaknila celo tiste predloge, ki jih je sama oblikovala in predstavila.

Sindikalna stran je vladni strani predlagala, da se najprej odpravijo anomalije oziroma v letih 2021 in 2022 nastala plačna nesorazmerja, nato pa se pristopi k celoviti prenovi plačnega sistema. Hkrati je opozorila, da če Vlada ni pripravljena vložiti sredstev v oba sistema, se bosta v kratkem razgradila sama od sebe, kar pomeni katastrofo za državljane. Glavni in edini krivec bo Vlada RS, ker v 6 mesecih ni bila sposobna podati celovitega predloga za odpravo plačnih nesorazmerij in celovitega predloga novega stebra zdravstva in socialnega varstva.

Sindikalna stran opozarja Vlado RS, da zaposleni v obeh dejavnostih z nestrpnostjo čakajo konec pogajanj in dogovor o stebru, zato ni več prostora za zavlačevanje. V nasprotnem primeru bodo odšli še zadnji zaposleni v obeh dejavnostih, kar bo povzročilo kolaps obeh zelo pomembnih družbenih podsistemov.
Sindikalna stran je bila vseskozi zelo potrpežljiva in je pristala na vse odpovedi pogajanj, ko se vladna stran ni utegnila udeležiti pogajanj, prav tako ni problematizirala nedavne spremembe vladne pogajalske skupine, za katero si je vladna stran vzela kar 14 dni časa. Po tej spremembi je sindikalna stran pričakovala, da bo Vlada resneje pristopila k pogajanjem in da se bodo na pogajanjih končno začeli konstruktivno in vsebinsko pogovarjati o odpravi plačnih nesorazmerij in o predlogu za plačni steber za obe dejavnosti, vendar se dinamika pogajanj ni spremenila.
 
Rok za končanje pogajanj je že februarja postavila vladna stran, in sicer 1. 6. 2023; odgovornost za neupoštevanje roka je v celoti na vladni strani, ki že ves čas zavlačuje, ne poda konkretnih predlogov in na vsak sindikalni predlog odgovori z nestrinjanjem.

Sindikalna stran z napovedjo zaostrovanja sindikalnih aktivnosti tudi šele v jeseni 2023 Vladi RS sporoča, da želi konstruktiven dialog, da si želi pogajanja končati z dogovorom in da je skrajni čas, da se Vlada začne zavedati svoje odgovornosti do obstoja in vzdržnosti obeh družbenih podsistemov. Zdravstveni sistem in sistem socialnega varstva sta že v fazi sesutja, na kar sindikalna stran opozarja že dlje časa. Vlada je v svojem programu zagotovila, da ji je primarni cilj ohranitev javnega zdravstva in socialnega varstva. Žalostno dejstvo pa je, da so se le sindikati borili za ohranitev javnega zdravstva in socialnega varstva na način, da so dajali predloge, medtem ko vladna stran zgolj zavlačuje in se s predlogi ne strinja, hkrati pa ne ponudi svojih rešitev za ohranitev obeh sistemov, z izjemo enostranskih interventnih zakonskih rešitev, ki pa so na žalost zgolj razgradnja javnega zdravstvenega sistema in ne njegova krepitev!


Priloga: kronološki pregled pogajanj

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Slavica Mencingar

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Irena Ilešič Čujovič
 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Aleksander Jus

Sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam
Vladimir Lazić
 
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije
Mateja Klep Breskvar
 
SINCE 07 – Sindikat centrov za socialno delo
Perica Radonjič
 
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj