Sprejem predstavnikov zdravstvene nege pri Predsednici RS

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je 20. novembra sprejela in gostila predstavnice in predstavnika Nacionalne koordinacije predsednice Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. V delegaciji je bila tudi predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar.

V ponedeljek, 20. novembra 2023, je potekalo srečanje predstavnice in predstavnika Nacionalne koordinacije predsednice Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pri Predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar. V nadaljevanju objavljamo besedilo, ki so ga ob obisku in vsebini pogovorov pripravili v Uradu Predsednice. V celoti ga najdete tudi na tej povezaiv - klikl!


Zdravstvena nega in babištvo močno vplivata na zdravje ljudi
Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je danes sprejela predstavnice in predstavnika Nacionalne koordinacije predsednice Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Sogovorniki so predsednici republike predstavili stanje na področju zdravstvene nege v Sloveniji in izzive, s katerimi se soočajo pri svojem vsakodnevnemu delu. Strinjali so se, da zdravstvena nega in babištvo močno vplivata na zdravje in življenje ljudi, in poudarili, da je za kakovostno in strokovno delo v korist bolnikov pomembno usklajeno delo zdravstvenega tima, katerega del so tudi medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki.

Po besedah predsednice Zbornice - Zveze Monike Ažman se pri zagotavljanju avtonomije dejavnosti srečujejo s številnimi ovirami in si že več let prizadevajo za lasten zakon, ki bi podrobno opredelil pogoje za opravljanje dejavnosti zdravstvene nege in babištva, podobno kot je to že urejeno za nekatere druge poklice v zdravstvu. Prizadevajo si tudi za izboljšanje dialoga z ministrstvom za zdravje in izpolnitev že sprejetih zavez. Predsednica republike je ob tem poudarila, da je upoštevanje že sprejetih zavez nujno, saj bi njihovo neupoštevanje pomenilo kršenje osnovnih načel prava in demokracije.

Kot velik izziv so sogovorniki izpostavili tudi beg kadra. Zaposleni v dejavnosti zdravstvene nege in babištva zaradi boljših pogojev dela in boljšega plačila namreč zapuščajo zaposlitev v zdravstvu in socialnem varstvu ter se zaposlujejo na drugih delovnih mestih. Sogovorniki so ob tem poudarili nujnost določitve kadrovskih standardov in normativov, ki bodo omogočili boljše delovne pogoje ter nadaljevanja pogovorov za plačno reformo.

Predsednica republike je sogovornikom zagotovila svojo podporo pri vzpostavitvi kakovostne in strokovne zdravstvene in babiške nege ter pomoč pri prizadevanjih za učinkovit sistem javnega zdravstva, ki bo omogočal vsem dostopne kakovostne zdravstvene storitve.

Pogovora so se udeležili predsednica Zbornice - Zveze in koordinacije zdravstvene nege Monika Ažman, podpredsednik Zbornice - Zveze mag. Janez Kramar, koordinatorica regijskih strokovnih društev Metka Plesničar, koordinatorica strokovnih sekcij Barbara Luštek, Slavica Mencingar iz Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Irena Ilešić Čujovič iz Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in doc. dr. Klavdija Čuček Trifkovič iz Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.