Svoj mandat nastopa nova ministrica za zdravje

Danes, 16. oktobra 2023, je potekala primopredaja poslov med premierjem Robertom Golobom, ki je zadnje tri mesece začasno opravljal funkcijo ministra za zdravje, in novo ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel. Novo ministrico je v petek na to funkcijo izvolil Državni zbor, prevzema pa enega bolj zahtevnih resorjev in jo čaka veliko nalog ob usklajevanju različnih interesov.


Menjave na čelu zdravstvenega ministrstva so bile sicer tudi v preteklosti pogoste. Na čelu ministrstva za zdravje se je sicer do zdaj zamenjalo 20 posameznikov. Tomaž Gantar in Andrej Bručan sta na ta ministrski stolček sedla po dvakrat, funkcijo ministra za zdravje so štirikrat začasno opravljali tudi premierji, enkrat pa zunanji minister. V povprečju so posamezniki funkcijo zasedali manj kot dve leti.
 
Izzivov tudi tokratni ministrici zagotovo ne bo zmanjkalo. Kljub lani sprejetemu interventnemu zakonu v zdravstvu so namreč na številnih področjih čakalne dobe nedopustno dolge, nezadovoljstvo čakajočih pacientov pa je veliko. Zdravstveni sistem se sooča s kadrovskimi in organizacijskimi težavami, glede na napovedi pa jo čaka tudi dokončanje preoblikovanja zdravstvenega zavarovanja.
 
Nova ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel sicer delo na zdravstvenem resorju že pozna, saj je bila zadnje tri mesece državna sekretarka. Doslej je delovala tudi kot članica strateškega sveta za zdravstvo. Tako je tudi v prvi izjavi po imenovanju poudarila, da bodo na ministrstvu za zdravje nadaljevali zastavljeno delo, med drugim pripravljajo interventni zakon s številnimi ukrepi. Napovedala je, da si bo prizadevala za večjo dostopnost vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije do zdravstvenih storitev, ki morajo biti kakovostne in varne, pri tem pa bodo morali odpreti tudi vprašanje košarice pravic.
 
Nova ministrica si je že izbrala tudi ožjo ekipo sodelavcev. Poleg dosedanjega državnega sekretarja Marjana Pintarja bosta to še v petek imenovana nova državna sekretarja, specialistka družinske medicine iz Zdravstvenega doma Ljubljana Eva Vodnik in magister inovativnega menedžmenta v sociali Denis Kordež, ki je bil doslej namestnik in pomočnik direktorja Zdravstvenega doma Litija. Premier Golob je po izvolitvi nove ministrice znova poudaril, da zdravstvo ostaja glavna prioriteta vlade.
 
Valentina Prevolnik Rupel je po izobrazbi ekonomistka, leta 2009 je doktorirala na ljubljanski ekonomski fakulteti z naslovom Vpliv kvalitete življenja na postavljanje prioritet in na učinkovitost alokacije sredstev v zdravstvu, piše v njenem življenjepisu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva za zdravje. 
Kot raziskovalka in znanstvena svetnica deluje na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, kjer se ukvarja s področjem zdravstva in dolgotrajne oskrbe, prav tako je predsednica znanstvenega sveta Inštituta za ekonomska raziskovanja. Predava na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije v Mariboru, je tudi članica strateškega sveta za zdravje pri predsedniku vlade. 
V preteklosti je delala kot svetovalka ministra za zdravje ter kot svetovalka generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V zadnjih letih se ukvarja predvsem s področjem merjenja izidov zdravljenja in definiranjem kazalnikov kakovosti ter na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave, njeno širše področje delovanja pa je financiranje zdravstvenega varstva in zdravstveno zavarovanje ter vrednotenje zdravstvenih tehnologij.