Usklajeni zneski premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Objavljamo tabelo novih, usklajenih zneskov premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki veljajo od 1.januarja 2022.

Glede na to, da je bil sklep o uskladitvi premij objavljen v Uradnem listu RS šele v mesecu juliju letos, bo opravljen tudi poračun razlike premij od 1.januarja 2022 dalje.
 
Premijski razred
Minimalna premija od 1. januarja 2022
Dodatna premija 
na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija od 1. januarja 2022
zap. št.
v EUR
Leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003
v EUR
v EUR
1
34,40
0
0
34,40
2
34,40
1
0,69
35,09
3
34,40
2
1,38
35,78
4
34,40
3
2,07
36,47
5
34,40
4
2,76
37,16
6
34,40
5
3,44
37,84
7
34,40
6
4,12
38,52
8
34,40
7
4,81
39,21
9
34,40
8
5,51
39,91
10
34,40
9
6,19
40,59
11
34,40
10
6,88
41,28
12
34,40
11
7,56
41,96
13
34,40
12
8,26
42,66
14
34,40
13
8,92
43,32
15
34,40
14
9,62
44,02
16
34,40
15
10,32
44,72
17
34,40
16
11
45,40
18
34,40
17
11,69
46,09
19
34,40
18
12,38
46,78
20
34,40
19
13,07
47,47
21
34,40
20
13,85
48,25
22
34,40
21
14,62
49,02
23
34,40
22
15,4
49,80
24
34,40
23
16,26
50,66
25
34,40
24
17,13
51,53
26
34,40
25
18
52,40
27
34,40
26
18,97
53,37
28
34,40
27
19,95
54,35
29
34,40
28
20,9
55,30
30
34,40
29
22,01
56,41
31
34,40
30
23,15
57,55
32
34,40
31
24,25
58,65
33
34,40
32
25,52
59,92
34
34,40
33
26,76
61,16
35
34,40
34
28,03
62,43
36
34,40
35 in več
29,44
63,84

Janez Turuk, univ.dipl.prav.