Vodstvo


Slavica Mencingar

predsednica
E-mail: predsednik@sdzns.si

Marjan Meglič
generalni sekretar
E-mail: generalni-sekretar@sdzns.si

Edin Adrović
podpredsednik
E-mail: podpredsednik@sdzns.si

NADZORNI ODBOR:
Irena Potočar, Klemen Tomšič, Matej Repas

REPUBLIŠKI ODBOR:
Aleksander Trobiš
, regijski odbor Celje
E-mail: ro-celje@sdzns.si
Mira Peroša, regijski odbor Koper
E-mail: ro-koper@sdzns.si
Goran Gruić, regijski odbor Kranj
E-mail: ro-kranj@sdzns.si
Renata Starčević, regijski odbor Krško
E-mail: ro-krško@sdzns.si
Blanka Pust, regijski odbor Ljubljana
E-mail: ro-ljubljana@sdzns.si
Helena Fluher, regijski odbor Maribor
E-mail: ro-maribor@sdzns.si
Janko Hercan, regiski odbor Murska Sobota
E-mail: ro-murskasobota@sdzns.si
Aleš Ploj, regijski odbor Nova Gorica
E-mail: ro-novagorica@sdzns.si
Marjanca Čegovnik, regijski odbor Novo mesto
E-mail: ro-novomesto@sdzns.si
Majda Topler, regijski odbor Ravne
E-mail: ro-ravne@sdzns.si
Saša Kotar, odbor dejavnosti za področje bolnišnic
E-mail: odbor-bolnisnic@sdzns.si
Helena Tešić, odbor dejavnosti za področje socialnih in posebnih zavodov
E-mail: odbor-soc.zavodov@sdzns.si
Brigita Erbežnik Zdravković, odbor dejavnosti za področje zaposlenih pri zasebnikih
E-mail: odbor-zasebnikov@sdzns.si
Sebastjan Komočar, odbor dejavnosti za področje zdravstvenih domov
E-mail: odbor-zdr.domov@sdzns.si

Po svoji funkciji so člani RO tudi predsednica, podpredsednik in generalni sekretar.